WILLBRANDT är redan en stark leverantör inom vindindustrin men vi vill bli ännu bättre. Därför har vi anställt Berit Meyer som teknisk försäljningsassistent med ansvar för våra vindkunder.

Berit är utbildad exporttekniker och har stor erfarenhet inom försäljning, inköp och logistik. Hon talar tyska, engelska och svenska eftersom hon har arbetat i England och Tyskland och rest en del i Sverige i sin ungdom. Hennes karriär har alltid gett henne möjligheten att arbeta med utlandet.  Hennes arbete har primärt rört sig inom de tekniska branscherna, från reservströmsanläggningar, rostskydd till temperaturgivare.

Berit har stor erfarenhet av teknisk dokumentation, certifikat, standarder, spårbarhet inom bl.a. livsmedels-, läkemedels- och ingenjörsbranschen.

Vi hoppas ni kommer att välkomna Berit.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

%d bloggare gillar detta: