Denna webbplats använder Google Remarketing-tjänsten från Google Inc. (”Google”). Genom denna teknik sker en förnyad kontakt med användaren som har besökt ett företags webbplats med målinriktad reklam på sidorna för Googles partnernätverk.

I detta syfte samlas upplysningar om användarnas besök och användningen av vår webbplats, och de sparas på internetanvändarens dator i form av cookies. Annonserna som skapas på grundval av denna information placeras av tredje part, däribland Google.

Informationen om din användning av denna webbplats (häribland din IP-adress) som skapas av cookien, skickas till en av Googles servrar i USA och sparas där. IP-adressens sista tre siffror tas efteråt bort av Google, så att det inte längre är möjligt att unikt hänföra din IP-adress. Google uppfyller bestämmelserna för dataskydd i ”US-Safe-Harbor”-överenskommelsen och är registrerad i US-handelsministeriets ”Safe Harbor”-program.

Google kommer vid behov att överlämna denna information till tredje part om detta är lagstadgat eller i den utsträckning som tredje part fått i uppdrag av Google att bearbeta dessa data.

Google kommer under inga omständigheter att sätta din IP-adress i samband med andra Google-data.

Eventuella invändningar mot insamling och lagring av data kan ske när som helst och med framåtriktad verkan. Du kan inaktivera Googles användning av cookies genom att besöka sidan för Deaktivering av Google-reklam  (http://www.google.com/policies/technologies/ads/).

Vi vill göra dig uppmärksam på att Google har egna riktlinjer för dataskydd som är oberoende av våra. Mer information om Googles bestämmelser hittar du på Googles bestämmelser om dataskydd (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/)

  Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /hsphere/local/home/hb240973868/willbrandt.dk/wp-content/plugins/wp-contact-slider/inc/wpcs_frontend_functions.php on line 85