Utdrag ur vår kvalitetspolicy:

Företagets viktigaste processer är:

 • Utveckling, tillverkning och försäljning av tekniska produkter inom området elastomerteknik och närliggande områden
 • Försäljning och förbättring av arbetarskydd av alla slag

Hörnstenarna i vår kvalitetspolitik är:

 • Långvarigt samarbete med kunder och leverantörer
 • Hög kvalitet på produkter och tjänster
 • 0-felsstrategi
 • Ständiga förbättringar av våra processer

 

 

Utdrag ur vår miljöpolitik:

Miljöskyddet i vårt företag har samma prioritet som principen om kvalitetssäkring. Det är viktigt för företaget att undvika belastningar på miljön och följa gällande miljölagstiftning.

Ekonomiska och ekologiska åtgärder utgör en enhet och är därmed det grundläggande konceptet för vår företagspolicy om hållbarhet.

I centrum för alla ansträngningar står:

 • en sparsam hantering av befintliga resurser
  • värmeenergi
  • ström
  • förbrukningsvaror, i synnerhet papper
 • avfallssortering
 • avstå från miljöfarliga ämnen i våra produkter
  • genom avtal med våra leverantörer

  Subscribe To Our Newsletter

  Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

  You have Successfully Subscribed!