Den kunskapen vi har fått genom arbetet med den militära branschen, har vi börjat använda på det civila området också. Marjoriteten av vår försäljning av Cavoflex® går i dag till civila företag.

I en stridssituation är det viktigt, att man kan lita på att alla system klarar av utmaningarna. Det krävs uthållighet och precision.

Fler och fler saker på dagens handelsfartyg automatiseras och den elektroniska utrustningen är känslig för skakningar och kan gå sönder om skeppet befinner sig i hög sjö.

Därför har WILLBRANDT utvecklat och patenterat Cavoflex®, en stark stålvajerdämpare som kan minska chocken orsakad av höga vågor eller, till exempel, en explosion, vilket innebär att utrustningen kan tåla upp till 50 G. Cavoflex® används både på militära skepp och i ubåtar.

Den kunskap vi har fått från att arbeta med militärindustrin har vi nu börjat använda inom det civila området, och det mesta av vår försäljning av Cavoflex® går idag till civila företag.

Fartygsmotorer på containerskepp och oljetankfartyg kan också möta stora utmaningar till sjöss. Cavoflex® kan därför användas med stor fördel här.

Som det senaste kan Cavoflex® nu också användas för att hänga en liten kamera under till exempel en drönare. I likhet har vi också levererat Cavoflex® till en tillverkare av militära fordon som behövde montera en så liten sak i fordonet att det endast vägde 76 g. Det var en stor utmaning och vi fick montera ämnet på en bit stål, så det var tillräckligt med vikt på så att vår Cavoflex® kunde vara effektiv.

Cavoflex® finns i många storlekar och utformningar och vi har egna beräkningsprogram för att beräkna exakt vilken Cavoflex® som ska användas i varje situation. Dessutom har vi även testmaskiner där vi kan stress-testa systemet så att vi kan se till att lösningen kan klara av önskade skakningar.

Om du har en applikation där du tänker att vår Cavoflex® kan hjälpa, tveka inte att kontakta oss redan idag.

Du kan läsa mer om Cavoflex här

Call Now Button
%d bloggare gillar detta: