Vårt ingenjörsteam är en kompetent sparringpartner när det gäller allt som har med svängningar samt chock- och stötdämpning att göra. De lyckas kombinera de olika elastomererna och produkterna i WILLBRANDT:s program, så att den optimala lösningen erhålls med fokus på kvalitet, leveranstid och pris samt optimal montering och efterföljande underhåll.

Baserat på en given uppgift hittar vi rätt produkt i vårt sortiment. Alternativt tar vi fram kundanpassade lösningar. Just dessa produkter har lett fram till en rad patent och innovationer.

 

Tjänster

 • Expertkunskaper inom chock- och svängningsdämpning samt ljudisolering (marin)
 • Kompletta tekniska beräkningar och utformningar av pump-, maskin- och motorupphängningar samt upphängningar för avgasrör och rörkopplingar
 • Framtagning av dokumentation
 • Mätningar av svängningar och strukturbuller samt luftburet buller på plats där problemen finns
 • Egna försöks- och testanläggningar samt ett nära samarbete med universitet och andra testinstitut
 • Avancerad sensorisk utrustning för mätning av svängningar, vibrationer och chockvågor
 • Utveckling och tillverkning av kundspecifika lösningar för dämpning av svängningar och chock
 • Utveckling och produktion av kundanpassade aktiva svängningsdämpare (mass damper/Tilger)
 • Bred kunskap om alla WILLBRANDT:s produkter, så att produkter som t.ex. upphängningar och kompensatorer kan kombineras
 • Beräkning och tillverkning av kompletta fendersystem/lösningar till hamnar, fartyg och varv
 • Beräkning och produktion av drivremmar till transmissionssystem
 • Kundanpassade produktmodifieringar

Beräkningsprogram och -möjligheter

 • ShockDesign® – chockberäkningsmjukvara
 • Beräkningsprogram för SYLOMER®
 • Fjäderkurvsberäkningar
 • FEM-beräkningar
 • Transmissionsberäkningar
 • Beräkningsprogram till fendersystem
 • Ritningar i 2D- och 3D-format

Test utförs i provbänk i Hamburg

Svängningsmätning hos kunder

Vibrationstest

Lateralt stresstest av SES 6000 chockupphängningar

Test av SES chockdämpare

Call Now Button