Flygplatser


Snöröjning

Snabb och noggrann rengöring av driftsytor under vintermånaderna är en utmaning för alla flygplatsoperatörer. Startbanor, taxibanor, landningsbanor och parkeringsplatser måste hållas fria från snö och is, och säkerheten under start och landning är av högsta prioritet.
Användningen av ​​effektiva och högkvalitativa slitprodukter sparar tid och pengar samt skyddar miljön genom att minska användningen av grus. WILLBRANDT snöplogsskär ger en hög prestanda tillsammans med ett lågt slitage. Optimal justering för särskilda ytor är förutsättningen för ordentlig snöröjning utan någon snö kvar på vägen.

Vi erbjuder blad för alla krav:Pur sneplov skær

  • Med shorehårdheter från 50 till 90°
  • Olika bladvinklar för ett optimalt resultat
  • Med och utan metallinsatser
  • I olika längder och breddar
  • För alla standardsnöplogar

Individuella ändringar görs i vår verkstad, snabbt och till ett lågt pris. Vi kan även leverera ett brett sortiment av reservdelar och tillbehör till snöröjningsmaskiner:

  • Snöplogsskär för olika märken
  • Formskär
  • Snöskydd
  • Saltspridarplattor
  • Sopmaskinsslangar

Stoppklossar

WILLBRANDT:s stoppklossar av polyuretan kan göras lättare jämfört med alla andra använda material, genom att använda ett inre hålrum eller en kärna av skum. Polyuretanen ger stoppklossarna ett utmärkt grepp på asfalt och på torr eller våt betong.

WILLBRANDT levererar stoppklossar som idag är de som är vanligast för att hålla flygplanet på plats under parkeringen. Stoppklossarna kan också användas för att stödja flygplanet när parkeringsbromsen är aktiverad.

Willbrandts stoppklossar har hög bärkraft, goda fysikaliska-kemiska egenskaper och förmåga att hålla planet på plats under de flesta väderförhållanden. Stoppklossarna i polyuretan är gjutna i starka färger för maximal synlighet vid rampen och behöver inte vid någon tidpunkt målas om under dess livslängd. INGET underhåll krävs.

WILLBRANDT:s stoppklossar levereras i standardlängder från 250 till 500 mm, men andra längder kan tillverkas vid behov. Våra stoppklossar är motståndskraftiga mot olja, bränsle och mot både frätande och slipande kemikalier. Vi kan leverera din stoppkloss med företagsnamnet och/eller din logga på.

“Vi har enbart positiva erfarenheter av WILLBRANDT”
6.7 av 7.0

Edvin Holm

Driftskoordinator, Avinor Oslo Lufthavn

%

Kundnöjdhetspoäng

Har du frågor om våra produkter till flygplatssektorn eller om våra andra produkter, så kan du ringa eller fylla i formuläret.

Direkttel.: +46 736734090
mhv@willbrandt.se

Mattias Hvass

Area manager SE & FI, WILLBRANDT A/S

Har du frågor om våra produkter till flygplatssektorn eller om våra andra produkter, så kan du ringa eller fylla i formuläret.

Direkttel.: +45 31332500
ali@willbrandt.dk

Ali Strømsborg

Teknisk rådgivare, WILLBRANDT A/S

Kontakt flygplatser

1 + 4 =

Call Now Button