Uddrag af vores kvalitetspolitik :

Virksomhedens vigtigste processer er:

 • Udvikling, fremstilling og salg af tekniske produkter inden for området elastomerteknik og lignende områder
 • Salg og forbedring af arbejdssikkerhedsbeskyttelse af enhver art

Hjørnestenene i vores kvalitetspolitik er:

 • Mangeårige partnerskaber med kunder og leverandører
 • Høj kvalitet på produkter og ydelser
 • 0-fejl strategi
 • Stadig forbedring af vores processer

Uddrag af vores miljøpolik :

Beskyttelsen af miljøet har i vores virksomhed den samme betydning som kvalitetssikringens principper. Det er afgørende for virksomheden at undgå miljøbelastning og at overholde de gældende lovbestemmelser omkring miljøbeskyttelse.

Økonomiske og økologiske handlinger repræsenterer en enhed og danner dermed grundkonceptet i vores bæredygtige virksomhedspolitik.

I midten af alle bestræbelser står:

 • den sparsomme omgang med de eksisterende ressourcer
  • varmenergi
  • strøm
  • forbrugsvarer, særligt papir
 • affaldssortering
 • give afkald på miljøskadelige bestanddele i vores produkter
  • gennem aftaler med vores leverandører

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!