Politikker

vores virksomhedspolitik består af kvalitets- og miljøpolitik

Vores politik tager hensyn til kunders behov og forventninger, indeholder på alle niveauer i virksomheden forpligtigelsen til opfyldelse af de fastsatte krav samt løbende forbedring, og danner rammen for fastlæggelsen og gennemgangen af kvalitetsmålene og miljømålene.
Den tjener alle medarbejdere som en retningslinje for udførelsen af deres arbejdsopgaver. Ledelsen er ansvarlig for, at kvalitetspolitikken er kendt, forstået og implementeret i hele virksomheden.

Virksomhedspolitikken er opbygget som følger:
 • Høj kvalitets- og servicebevidsthed i alle virksomhedens arbejdsområder
 • Hensyntagen til kravene fra kunder, standarder, lovgivning, etc.
 • Pålidelighed og kontinuitet i samarbejdet med kunder og leverandører
 • Omhyggeligt definerede, forståelige og bæredygtige processer
 • Kvalitetssikring gennem ”fire øjne” -princip samt tekniske og elektroniske målemetoder
 • Regelmæssig gennemgang og løbende forbedring af eksisterende procedurer
 • Høj grad af fleksibilitet i organisationen
 • Medarbejdere med høj faglig kompetence
 • Omhyggelig håndtering af eksisterende og brugte ressourcer
 • En omhyggelig og miljømæssig bevidst affaldssortering
 • Effektiv og regelmæssig overvågning
 • Forbedring af virksomhedens miljømæssige præstationer

Kvalitet og miljøbevidsthed bygger på hver enkelt medarbejder. Såvel ledelse som hver enkelt kollega skal fungere som rollemodel for sit ansvarsområde.