Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik

Mission

At være på forkant med udviklingen, og tilbyde vores kunder komplementære og nye innovative løsninger.

At være en pålidelig partner for vores kunder og leverandører og sikre topkvalitet og eksklusive muligheder.

At gøre vores yderste for at finde den bedst mulige løsning.

At bruge vores viden til at tilføre værdi til vores kunders produkter og driftsmiljø.

At sikre vores kunders produkter:

  • mod svingninger og chok
  • mod udvidelser og sammentrækninger
  • optimalt flow af diverse medier
  • mod støj samt støv- og fugtindtrængning
  • mod unødvendigt slid og påvirkninger
Vision

Det er vores mål at tilbyde vores kunder totalløsninger og derved være dem behjælpelig med at levere den bedst mulige løsning.

Det er vores ambition at forstå vores kunders krav og forventninger og tilbyde dem kvalitetsløsninger i overensstemmelse med gældende standarder og lovgivning.

Vi skal hjælpe vores leverandører med at udvikle sig, og dele vores ambition om kontinuerlig procesforbedring og høj kvalitet

Vi vil være co2 neutrale i 2035.

Hvor det er relevant, vil vi agere i henhold til FN’s verdensmål.

Vi stræber efter at kontinuerligt være en økonomisk stærk, stabil og sikker samarbejdspartner samt arbejdsplads.

Værdier

Vores medarbejderen er vores mest værdifulde aktiv. De udvælges på baggrund af deres faglige og personlige kvalifikationer og videreuddannes løbende.

Vi er stolte over vores viden og vi vil altid anstrenge os for at finde den bedste løsning.

Vi samarbejder på tværs af faggrupper og landegrænser for at finde den bedste løsning for vores kunder.

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten.

Kundetilfredshed

Vores kunders tilfredshed er et centralt interesseområde for vores virksomhed, og vi måler den regelmæssigt.

Vi arbejder løbende på at forbedre:

  • Produktkvalitet, herunder tilfredsstillende behandling af afvigelser og reduktion af antallet
  • Leveringspålidelighed, herunder levering til aftalt tid
  • Kundeservice, herunder teknisk support og hurtige svar tider

Leverandører

En kæde er kun så stærk som dens svageste led. Derfor samarbejder vi med stærke leverandører som partnere, der deler vores forståelse af kvalitet og bevidsthed om miljøet.

Vi hjælper vores leverandører med at udvikle sig ved at servicere dem intensivt, så de også får del i vores ambition om kontinuerligt at forbedre vores og deres processer.

Nils Hellesøe Poulsen

Kvalitets- & miljøchef

+45 25 67 56 87 ∎ nhp@willbrandt.dk