Miljøpolitik

Willbrandt Gummiteknik A/S, Haslev har valgt at formulere den lokalt gældende miljøpolitik som fremgår af nedenstående lokale miljøpolitik.

Politikken er gældende for Willbrandt Gummiteknik A/S, Haslev og i øvrigt medarbejdernes fysiske arbejdssted. Medarbejdernes arbejdssted er både Grønlandsgade 9, 4690 Haslev og når medarbejder arbejder eksternt såsom på rejser, kundebesøg, leverandør besøg mv. Det er ledelsens ansvar, at medarbejderne har kendskab til politikken. Det er alle medarbejderes ansvar at efterleve politikken. Ved den årlige ledelsesevaluering vurderes det, om der er anledning til ændring af politikken.

Willbrandt Gummiteknik A/S, Haslev arbejder systematisk på at skabe et godt og sundt miljø. Vi forpligter os til at beskytte miljøet, forebygge forurening, opfylde vore bindende forpligtelser og løbende forbedre vores miljøledelsessystem for at fremme vores miljøpræstation. Med fokus på forebyggelse af forurening og løbende forbedringer af miljøet er nedenstående politikker gældende.

For vores medarbejdere vil vi opnå:

  • at alle medarbejdere har og føler et miljøansvar.
  • at enhver leder har ansvaret for medarbejderens hensyntagen til miljøet og skal sørge for, at medarbejdere har den nødvendige uddannelse og forståelse for relevante miljøbeskyttende foranstaltninger.
  • at enhver medarbejder har ansvaret for sin egen miljømæssige adfærd og samtidig tager medansvar for kollegers miljømæssige adfærd.

For vores omgivelser vil vi være kendt som:

  • den virksomhed der, hvis der opstår uhensigtsmæssige miljømæssige påvirkninger, afhjælper dette hurtigst mulig, til mindst mulig gene for det omgivende samfund og i samarbejde med myndighederne.
  • den virksomhed, der overholder relevante lovmæssige krav og andre miljømæssige krav, vi har tilsluttet os.

Vores leverandører vil vi udvikle til:

  • at tage hensyn til miljøet og løbende arbejde med at minimere egne og underleverandørers miljøpåvirkninger.

For vores produkter og vores produktudvikling vil vi opnå:

  • at der inddrages miljømæssige aspekter ved udviklingen af vores produkter.

For produktionen af vores produkter vil vi opnå:

  • at vores produkter fremstilles ved en effektiv udnyttelse af naturens ressourcer og med hensyntagen til omgivelserne.
Nils Hellesøe Poulsen

Kvalitets- & miljøchef

+45 25 67 56 87 ∎ nhp@willbrandt.dk