Et værn mod Corona

By in
2559
Et værn mod Corona

Med Corona pandemien kom ‘afglobaliseringen’ længe for end ventet. Ikke fordi den ikke var i gang, den fik bare en turbo-indsprøjtning. De virksomheder, som har været fremsynede og ikke har lagt hele deres produktion i lande, hvor arbejdskraften er billig, og produktion dermed en god indtjening, har vundet en større sejr under pandemi-nedlukningen. Virksomheder, som har holdt produktionen i Europa og/eller indenfor egne landegrænser, har nemlig ikke oplevet de store problemer under nedlukningen, og har ufortrødent kunnet fortsætte med at servicere og betjene både trofaste kunder og de mange kunder, som nu er strømmet til.
Hele globaliseringstanken er derfor blevet mindre profitabelt og mindre attraktiv i løbet af de seneste måneder.
Med ét slag har Corona vist os, hvor skrøbelig globaliseringen er, ikke kun i forhold til pandemier, men også i forhold til forsyningskæder.
Globaliseringen sætter dermed et nyt fodaftryk om ‘profit’ – er det rentabelt?

Op til Coronakrisen kom en tredjedel af verdens industri fra Kina. I takt med pandemiens indvirkninger og nedlukninger, vil det fremtidige marked nu bestå af ‘afglobalisering’.

WILLBRANDT koncernen har altid holdt produktionen og sin knowhow inden for Europas grænser. WILLBRANDT Gummiteknik A/S er en dansk dattervirksomhed af den tyskejede moderkoncern, som har stærke relationer til alle kolleger rundt om i Tyskland, og som er koblet solidt sammen i et netværk med alle europæiske leverandører og kontakter.
WILLBRANDT i Danmark, samt moderselskabet WILLBRANDT KG i Hamborg er lagerførende på både færdigvarer samt råvarer, så produktionen har været i gang og WILLBRANDT koncernen har, uden problemer, kunnet forsyne sine kunder under hele pandemien.

At ‘afglobaliseringen’ allerede har set dagens lys, i et langt langsommere tempo og længe inden Coronaen viste ansigt, skyldes stigende lønomkostninger i Kina og andre lande. Opstigningen fra en lav klasse til middelklassen har indflydelse på det globale marked, og bringer dermed også en omkostning.

I en tid som denne kommer vi tilbage til hele processen med digitalisering og automatisering, samt ideen om at holde produktionen lokalt, for at sikre virksomhedens fremtidige løbebane. Outsourcing er – med det seneste halve års omstændigheder – ikke længere lige så attraktiv, som det har været.

Med globaliseringen har der altid været muligheder og risici. Risici ser vi ikke nødvendigvis, når mulighedernes marked står åbent og vi kan trække positivt på gevinsten.
Globalisering ER en åbning af verden – ikke kun rent produktionsmæssigt og økonomisk – men også i viden og teknologi, så på ingen måde skal ‘skattekammeret’ lukkes helt.
Globaliseringen er også med til, at Danmark i dag er ét af de rigeste lande i verden. Vi skal dog passe på økonomien og vi skal passe på hinanden. Vi skal stadig tage del i konkurrencen, men beskytte os langt mere overfor pandemier, økonomiske kriser og lignende.
Corona-pandemien er hverken den første eller den sidste krise, vi har set ramme dansk/europæisk erhvervsliv.

“Vores største konkurrencekraft under epidemien har uden tvivl været, at vi ikke har haft leveringsproblemer og egentlig ‘bare’ har kunnet køre videre,” fortæller Administrerende Direktør Johnny Anekjær hos WILLBRANDT Gummiteknik A/S.
“Vi har produktion og lager her i Danmark og i Tyskland og er ikke, i samme grad som så mange andre, blevet ramt af pandemiens nedlukning. På denne måde har vi en styrkeposition, hvor vi har kunnet fastholde virksomhedens sunde økonomi.”

WILLBRANDT har i årtier bygget på god infrastruktur, dygtighed og kvalitet. Det er virksomhedens grundlag for konkurrencekraft og kontinuerlig vækst.
“Vi har ikke været nødsaget til at afskedige medarbejdere på grund af nedgang i salg eller produktion, tværtimod, så har vi ansat under Corona-krisen, for at kunne opretholde efterspørgslen,” lyder det fra Direktøren hos WILLBRANDT Gummiteknik A/S.
“Vi har en klar fordel i situationer, som denne vi oplever nu, og det gør os stærke og konkurrencestærk, ikke alene på pris og kvalitet, men også på leveringstid.”

54321
(0 votes. Average 0 of 5)